Blue Flower

 

Priser for gravferd

Det kan være vanskelig å gå full oversikt over hva en gravferd koster. Vi presenterer en liste over priser som er i overenstemmelse med forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester. Dette gir en oversikt over minimumspriser og maksimumspriser.

Du vil alltid få et prisoverslag fra oss i forbindelse med dine behov og ønsker for gravferden.

 

1. Kiste Minumum Merknad Maksimum Merknad
Kiste inkludert utstyr og svøp 4 500,-   47 500,-  
Stell og nedlegg i kiste 1 400,-   1 400,-  
Hygieneartikler ved nedlegg 170,-    170,-   
         
2. Transport        
Transport av tom kiste til dødssted 1 600,-   1 600,-  
Overføring fra dødssted til ventested   0,- Kun ved behov 2 090,-  
Overføring fra ventested til kapell/kirke 2 090,-   2 090,-  
Transport av utstyr til seremoni 750,-   875,-  
Overføring til gravsted eller krematorium etter seremoni 0,- Kun ved behov 1 520,-  
         
3. Seremoni        
Tilrettelegging og pynting før seremoni 775,- (En person ) 3 100,- (To personer)
Assistanse under seremoni 930,- (En person ) 1 860,- (To personer)
Kistedekorasjon 150,- (3 roser ) 7 000,- (Ingen øvre grense)
Leie av teppe, lys, vaser, etc. 0,-  Kun ved behov 1 100,-  
Sanghefter 50 stk 800,-   2 125,-  
         
4. Dødsannonse        
Annonse i Bergens Tidende (75mm) 1 252,-   1 252,-  
         
5. Honorarer og gebyrer        
Byråets honorar 1 300,-   2 260,-  
Administrasjonsutgifter 1 200,-   2 300,-  
Konferanse 1 240,-   3 390,-  
       

 

 

Sum 18 157,-   81 632,-          

 

Forutsetning i prisoversikten er at dødsfallet skjer på sykehus eller institusjon i Bergen, og at seremonien avholdes i Bergen kommune.

I konferanse med oss vil du alltid få tilbud om prisoverslag basert på dine ønsker for gravferden.

Fullstending prisliste kan lastes ned her.

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

Gravferdsstønad
Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.
Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport
Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

(Satsen gjelder fra 1. januar 2018)

Vi bistår deg gjerne med søknad om støtte fra NAV.

For mer informasjon, se nettsidene til NAV.