Blue Flower

 

 

Bergen begravelsesbyrå er et moderne begravelsesbyrå i Bergen sentrum. Vi har hjulpet bergenserne i forbindelse med dødsfall i over tyve år, og har god kunnskap om tradisjoner og muligheter for å ta avskjed med den døde.

Vi holder til i moderne lokaler i Håkonsgaten 13.

Våre medarbeidere:

Ragnhild Thorsheim Kristing - daglig leder

Ragnhild har arbeidet i begravelsesbyrå i over 20 år. Hun har bred erfaring med personer i sorg, og flere kurs om teamet sorg og sorgreaksjoner. Hun har også vært benyttet som foredragsholder rundt disse temaene i mange år.

Arve Løvenholdt

Arve Løvenholdt er teolog med videreutdanning i sjelesorg, veiledning og interkulturell forståelse. Han har lang og variert tjenesteerfaring som feltprest i Norge og utlandet, og som menighetsprest. Han har undervisningkompetanse innen etikk, stressmestring, krisehåndtering og sorgreaksjon.

John Sæle Vevle

John er utdannet hjelpepleier, og har lang erfaring fra helsevesenet med fokus på eldre og eldreomsorg. Han har jobbet i gravferdsbransjen siden 2010.

Torstein A. Jenssen 

Torstein er utdannet blomsterdekoratør og romdekoratør, og har tidligere jobbet blant annet som leder for blomsterbutikk. Han har jobbet i begravelsesbyrå i over 12 år. Han er også en habil sanger, og kan benyttes som solosanger i begravelse og bisettelse.

Arne Høviskeland

Arne har tidligere arbeidet i 25 år innen bank. Han har nå tatt gravferdsbransjens utdanning og har jobbet innenfor begravelsesbyrå siden 2009.

Grethe Aspenes

Grethe har allsidig bakgrunn og har arbeidet i humanitær organisasjon, privat næringsliv og Forsvaret. Hun har en bred erfaring innen administrasjon- og markedsarbeid, i tillegg til helse- og omsorgsarbeid og veiledning.